Умаров Ботир Ахмадалиевич_opt

Umarov Botir

PhD, Associate Professor

Adress: 100109, Tashkent City. Farobi Str.-2,
Phone.: +998 71 150-78-13,

 E-mail: Botirjon.Umarov@tma.uz

Education:

1985-1992 yy. —the student of the Second Tashkent State medical Institute

1995-1998 yy. — Postgraduate studies at this Department, Second Tashkent state medical Institute (Diploma of candidate of medical Sciences)

Employment:

1992-1995 yy. — assistant of Department of  “Social hygiene and Organization of Healthcare” 2- Tashkent Medical Institute

1998-1999 гг. — assistant of Department of  “Social hygiene and Organization of Healthcare” 2- Tashkent Medical Institute

1999-2001 yy. — assistant of Department of  “Social hygiene and Organization of Healthcare” 2- Tashkent Medical Institute

2001-2005 yy. — senior teacher of Department of  “Social hygiene and Organization of Healthcare” 2- Tashkent Medical Institute

2005-2006 yy. —  Associate Professor of “Public Health, Organization and Management of Healthcare” of the Tashkent Medical Academy

2006-2009 yy. —  Associate Professor of “Public Health, Organization and Management of Healthcare” of the Tashkent Medical Academy

2009-2013yy. —  Associate Professor of “Public Health, Organization and Management of Healthcare” of the Tashkent Medical Academy

2013-2014 yy. — Director of the Almazar Medical college

2014 y. —  n.  —  Associate Professor of “Public Health, Organization and Management of Healthcare” of the Tashkent Medical Academy

Scientific activities:

2001 y.-defended his thesis on   “Ўзбекистон Республикаси шаҳар аҳолисининг ҳавфли ўсма касалликлари билан касалланиш ва ўлим кўрсаткичларини комплекс ижтимоий-гигиеник жиҳатдан ўрганиш ва уни камайтириш йўллари”

Main directions of scientific activities:

Public Heath and Healthcare

The main scientific works over the last 5 years:

Articles and abstracts

1)Ролевые игры один из способовформирования мышления и клинических навыков у студентов, тезис, Тиббиётнинг долзарб муаммолари. Фарғона-2015 107б.

2)Вилоят давлат санитария эпидемиология назорат маркази мисолида санитария-эпидемиология хизматини мувофиқлаштириш ва ташкил қилиш, тезис, Тиббиётнинг долзарб муаммолари. Фарғона-2015. 106б.

3)Sociological research on a certain level ofknowledge of doctors and dentists in the prevention of dental diseases, тезис,  Тиббиётнинг долзарб муаммолари. Фарғона-2015.105б.

4)Жамода хамширалик иши фанида очиқ дарснинг қўлланилиши. Тезис, Очиқ дарсларнингтаълим сифатини оширишдаги ўрни ва уларни такомиллаштириш йўллари XII ўқув услубий анжуман материалларининг тўплами. 2017й. 111б.

5)Жамоада хамширалик иши фанида «лойихалаш» ўқитиш технологиясини қўллаш, тезис, Тиббий таълимда инновацияларни қўллаш ва интеграл маърузаларни такомиллаштириш XI ўқув услубий анжуман дастури 2016й.

6)Тухумдон кисталари морфогенези ва гитогенезининг статистикаси, тезис, Ёш олимлар кунлари 2016й.

7)Олий, ўрта махсус касб-ҳунар таълим муассасаларидаги ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, тезис, Ёш олимлар кунлари 2016й.

8) Аёллар жинсий аъзолари кисталарининг этиологияси ва статистикаси, тезис, Тиббиётнинг долзарб муаммолари. Фарғона-2016й.