Lesson schedule 2022-2023 academic year

 

Jamoat salomatligi va menejment kafedrasida o‘qitiladigan barSha fanlardan dars jadvali

 

Hafta kunlari Dars juftligi Xudaykulova G.K. Karimbaev Sh.D. Muyassarova M.M Abdurashitova Sh.A.. Ilyasova

 M.M.

Salimova

 M.R

Sadirxodjaeva N.S.
Dushanba 1   203 A M (ДАТ) 103 B М (T.S) 103 A М (T.S) 203A  М (DAT) 205 B  М (M.X) 202 B M (ДАТ)
2   203 A M (ДАТ) 103 B М (T.S) 103 A М (T.S) 203A  М (DAT) 205 B  М (M.X) 202 B M (ДАТ)
3              
4             101 A М (T.S)
5             202 A  X.T (J.S) 101 A М (T.S)
6           202 A  X.T (J.S)  
Seshanba 1   205 A M (ДАТ) 203 A  М (O‘KTXB) 105 B М (T.S) 203B М (O‘KTXB) 105 A М (T.S) 204A M (ДАТ)
2   205 A M (ДАТ) 203 A  М (O‘KTXB) 105 B М (T.S) 203B М (O‘KTXB) 105 А М (T.S) 204A M (ДАТ)
3         203B М (O‘KTXB)    
4   102 М (T.S) 203 A (MЕN)   102 B М (T.S)    
5   102 М (T.S)   205 A М (M.K) 102 М (T.S)    
6              
Shorshanba 1           205A M (O’KXTB) 205B M (O’KXTB)
2     104 B М (T.S)   104 A М (T.S) 205A М (O’KXTB) 205B M (O‘KTXB)
3     104 B М (T.S) 202 A M (M.K) 104 A М (T.S) 205A M (O’KXTB) 205B M (O’KXTB)
4       202 A M (M.K)      
5             106 A М (T.S)
6             106 A М (T.S)
Payshanba 1             201 B S/F (J.S)
2             201 B S/F (J.S)
3       205 A S/F (J.S) 205 B S/S (J.S)   204 A S/F (J.S)
4       205 A S/F (J.S) 205 B S/F (J.S) 102A OMH (JXI) 204 B S/F (J.S)
5           102A OMH (JXI)  
6              
Juma 1 201 М (M.X)   203 A S/F (J.S) 203 B S/F (J.S) 202 B SF (J.S) 202 A S/F (J.S)  
2 201 М (M.X)   203 A S/F (J.S) 203 B S/F (J.S) 202 B S/F (J.S) 202 A S/F (J.S)  
3   207 A S/F (J.S) 206 A S/F (J.S) 206 B S/F (J.S) 207 A S/F(J.S)    
4   207 A S/F (J.S) 206 A S/F (J.S) 206 B S/F (J.S) 207 A S/F(J.S)    
5              
6              
Shanba 1 201 М (DAT)   203 A М (M.X)        
2 201 М (DAT)   203 A М (M.X)        
3         208 S/F (J.S)    
4              
5              
6              

  

 

Jamoat salomatligi va menejment kafedrasida o‘qitiladigan barSha fanlardan dars jadvali

 

Hafta kunlari Dars juftligi Mamedova G.B Razikova A. Mirxamidova S.M. Isroilov J.J. Zaxidov J.J Juraeva N.K Nazarova N.K
Dushanba 1   204 B (M.X) 202 A M (DAT)   204 A M (M.X) 205 A M (M.X) 201 M (O‘KTXB)
2   204 B (M.X) 202 A M (DAT)   204 A M (M.X) 205 A M (M.X) 201 M (O‘KTXB)
3             201 M lek
4              
5   101 B M (T.S)          
6   101 B M (T.S)          
Seshanba 1   205 B M (DAT) 201 M (M.K)   204 B M (DAT) 202 B M (O’KXTB) 202 A M (O‘KTXB)
2   205 B M (DAT)     204 B M (DAT) 202 B M (O’KXTB) 202 A M (O‘KTXB) 202 A M (O‘KTXB)
3           202 B M (O’KXTB)  
4             205 B M (M.K)
5   203 B (men)          
6              
Shorshanba 1   204 A M (O’KXTB) 201 A X.T (J.S)     201 B X.T(M.K) 204 B M (O‘KTXB)
2   204 A M (O’KXTB) 201 A X.T (J.S)     201 B X.T (J.S) 204 B M (O‘KTXB)
3   204 A M (O’KXTB)          202 B (M.K) 204 B M (O‘KTXB)
4       301 A.B KAZ (JAM.S) 204 A M (M.K) 204 B (M.K)  
5   106 B M (T.S)          
6   106 B M (T.S)          
Payshanba 1   201A S/F (JAM.S)     204 A (M.K) 204 B (M.K)  
2   201A S/F (JAM.S)          
3   204 B (T.P)          
4   204 B (T.P) 101 OMH (JXI)     102 B OMH (JXI)  
5   204 B (JAM.S) 101 OMH (JXI)     102 B OMH (JXI)  
6              
Juma 1              
2              
3              
4              
5              
6              
Shanba 1     202 A M (M.X)     202 A M (M.X) 202 B M (M.X)
2     202 A M (M.X)     202 A M (M.X) 202 BM (M.X)
3       101,102 A.B (KAZAN)      
4              
5              

 

 

Jamoat salomatligi va menejment kafedrasida o‘qitiladigan ma’ruzalar jadvali

 

Hafta kunlari Dars juftligi Xudaykulova G.K. Karimbaev Sh.D. Muyassarova M.M
Dushanba 1 201 M (O‘KTXB)    
2      
3   202-203 (DAT) 208 (T.P)
4 201 (T.P) (J.S)    
5      
6      
Seshanba 1     202-203 M (O‘KTXB)
2      
3   204-205 (DAT)  
4   202-203 (T.P)  
5      
6      
Shorshanba 1      
2      
3 201 M (T.S)    
4      
5      
6      
Payshanba 1      
2      
3   102-103 M   (T.S)  
4   206-207 (T.P)  
5      
6      
Juma 1      
2      
3 201 M (M.X) 104-105 M (T.S)  
4   206-207 (T.P)  
5      
6      
Shanba 1      
2      
      202-203 (M.K)(M.X)
4      
5